Valmennustilaisuudet

Esimiesvalmennusten avulla on loistava mahdollisuus saada esimiehet innostumaan uudesta, muodostaa yhteinen ymmärrys ja hioa esimiehistö huippusuoritukseen toimintaa kehitettäessä.

Sydämen asianani pidän operatiivisen johtamisen tukemista, lähiesimiehen onnistumista omassa työssään. Minulla valmentajana on liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden korkeakoulututkinto sekä lisäksi ammatillisen opettajan pätevyys. Tämä osaamisyhdistelmä mahdollistaa sen, että valmennustilaisuudet ovat sisällöllisesti ajankohtaisia ja ammattimaisesti toteutettuja ja sisältävät hyvin johdettuja vuorovaikutuksellisia harjoituksia.

Valmennuksien keston suunnittelemme asiakasorganisaation tarpeiden mukaan - puolen päivän tietoiskusta 12 kuukauden valmennuskokonaisuuteen.

Valmennukseen on mahdollista sisällyttää Anondon suunnittelemia työkaluja (työkirjat, itseanalyysit), Reiss Motivaatioprofiili tai Johtamistaidon opiston 360-arviointi. Näillä työkaluilla voimme entisestään vahvistaa valmennuksen vaikuttavuutta.

Kerron mielelläni lisää toteutusmahdollisuuksista. Ota yhteyttä

Verkkovalmennukset

Verkkovalmennukset on suunniteltu sinua varten, joka haluat kehittää osaamistasi omaehtoisesti ja oman aikataulusi mukaan joustavasti. Valmennusmateriaalit ovat aina käytössäsi ja ne rakentuvat videoista sekä dokumenteista, joita hyödynnät oppimisen prosessin edetessä.

Verkkovalmennus: Motivoi esimiehenä

Valmennus on suunnattu esimiesuransa tai tietyn tiimin kanssa alkutaipaleella oleville esimiehille. Valmennus antaa konkreettisia työkaluja esimiesroolin haltuunottoon motivoinnin ja vuorovaikutuksellisen johtamisen näkökulmasta.

Ennakkoilmoittautuminen: Motivoi esimiehenä verkkovalmennukseen

Verkkovalmennus: Asiakastyön johtaminen

Valmennus on suunnattu asiakaspalvelun ja myynnin esimiehille, joiden tavoitteena on tulosta ja laatua tuottava tiimi. Valmennus antaa käytännön vinkkejä sekä ulkoisten että sisäisten asiakassuhteiden hoitoon. Valmennus tarjoaa asiakastyön johtamisen toimintamallin, jonka avulla esimiehen on mahdollista systemaattisesti ja laadukkaasti johtaa asiakasrajapinnassa työskentelevää tiimiään.

Ennakkoilmoittautuminen: Asiakastyön johtaminen verkkovalmennukseen

360 -valmennustilaisuudet

Anondon valmennustilaisuuksiin on mahdollista ottaa mukaan Johtamistaidon opiston 360-arviointityökalu. 360-arviointi on laadukas kehittämistyökalu, jonka avulla tuetaan henkilön kehittymisen lisäksi henkilökohtaista kasvua johtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa sekä edesautetaan johtajuuden ja esimiestyön kehittämistä.

Anondo toimii Johtamistaidon opiston (JTO) 360-kumppanuusverkostossa ja yrittäjänä olen akkreditoitu 360-arviointien asiantuntija.