Henkilökohtainen Reiss Motivaatioprofiili

Steven Reissin motivaatioteoria ja 16 elämän perustarvetta

Reiss Motivaatioprofiilin tieteellinen pohja tulee amerikkalaisen psykologian professori Steven Reissin motivaatiotutkimuksesta. Vuonna 1995 hänen tutkimusryhmänsä aloitti laajan tutkimuksen ja löysi tuhansien testihenkilöiden avulla yhteensä 16 psykologista perustarvetta, jotka löytyvät jokaisesta ihmisestä. Nämä perusmotiivit täytyy tyydyttää, jotta tuntisimme elämämme mielekkääksi. Ne muodostuvat sekä geeniperimämme että lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista, ja pysyvät tähän asti tehtyjen tutkimusten mukaan suhteellisen samoina läpi koko elämän. Siksi ne tarjoavat meille pitkäjänteistä orientaatioapua tarpeisiin ja motivaatioon.

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) – nopea ja luotettava tapa kartoittaa yksilölliset motiivit

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) on tieteellisesti validi standardoitu arviointi siitä, mikä ihmistä motivoi. Se paljastaa, kuka olet, mikä sinua motivoi, mitkä ovat syvimmät arvosi ja miten todennäköisesti käyttäydyt eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) on

  • 128 väittämän itseanalyysinä tehtävä kyselytyökalu
  • Verkkopohjainen ja helposti hallinnoitavissa internetin kautta
  • Kyselyn täyttäminen kestää 15-30 minuuttia
  • Välittömät tulokset: havainnollinen kuva 16 motiivista ja henkilökohtainen raportti
  • Palautekeskustelu sertifioidun RMP motivaatiovalmentajan kanssa

Validiteetti ja reliabiliteetti

Steven Reiss, psykologian tohtori tiimeineen teki tieteellistä tutkimusta empiirisesti ja käytti faktorianalyysiä määrittääkseen 16 ihmisten perustarvetta. Yhdessä riippumattomien tutkijoiden, erityisesti Ken Olson, Ph.D., kanssa 16 perustarvetta validoitiin verrattuna muihin persoonallisuusmittareihin (kuten ns. Big 5 skaaloihin, motivaatioskaaloihin ja Anxiety Sensitivity indeksiiin) käyttäytymisen indikaattorina. Reiss raportoi nämä tutkimukset 17 tietellisessä julkaisussa, joista kolme on julkaistu APAn (American Psychological Association) ja kolmessa kirjassa. Sen jälkeen myös monet muut ovat julkaisseet kirjoja ja artikkeleita RMP:stä. Työkalun käyttö on laajenemassa. Sen käyttäjät voivat yleensä havainnoida työkalun validiteetin työssään. Ihmiset tunnistavat itsensä profiilista ja voivat hyödyntää sitä omassa elämässään. Validiteetti ei siis rajoitu vain statistiikkaan.

Tilaa Motivaatioprofiili

MoMento – Motivaatiomentorointi

Motivaatiomentorointi - tunne itsesi ja löydä suunta

Anondo Oy on kehittänyt yhteistyössä Avartamon kanssa uuden itsetuntemusta kehittävän palvelun - Motivaatiomentoroinnin.
Työskentelymenetelmä yhdistää ainutlaatuisella tavalla Steven Reissin RMP Motivaatioprofiilin ja Viktor Franklin tarkoituskeskeisen logofilosofian. Nämä kaksi tarkastelutapaa tarjoavat toisiaan täydentävän tavan käsitellä omia motiiveja ja niiden taustalla vaikuttavia arvoja.

Motivaatiomentorointi tarjoaa tukea ja tietoa

 • itsetuntemuksen kehittämiseen omia motiiveja ja arvoja käsittelemällä
 • auttaa tunnistamaan elämän risteyskohdat ja valintatilanteet eri osa-alueilla (työ, ihmissuhteet, elämäntavat, harrastukset)
 • vahvistamaan tietoisuutta oman elämän painopisteistä ja tulevaisuuteen suuntaavista valinnoista

Noin kuukauden mittaisessa prosessissa osallistuja saa tuekseen kaksi työskentelytapaa ja vertaismentoreikseen kaksi asiantuntijaa käsitellessään henkilökohtaisia asioitaan omassa aikataulussaan kiirehtimättä.

Kerron mielelläni lisää, jos koet tämän olevan juuri sinulle juuri nyt.

Yhteyden saat tilauslomakkeen avulla tai soittamalla motivaatiovalmentaja Riikka Hovi, puh. 045 129 1722.

Motivaatiojohtaminen –valmennus esimiehille

Motivaatiojohtaminen –valmennuksen tavoitteena on, että

  • jokainen koulutukseen osallistuva esimies tunnistaa omat yksilölliset motiivinsa ja perustarpeensa
  • osallistuja tunnistaa myös muissa (kollegoissaan, johdettavissaan) 16 elämän perustarvetta ja ymmärtää niiden yksilöllisyyden
  • esimies kykenee johtamaan paremmin, motivoimaan itseään, tiimiläisiään ja kollegoitaan
  • esimies oppii hoitamaan ristiriitatilanteita rakentavasti ja rakentamaan luottamuksellista ja hedelmällistä yhteistyötä
 • Motivaatiojohtamisen valmennusprosessi

  Vaihtoehto 1

  Jokainen osallistuja vastaa motivaatioprofiilin kyselyyn.
  Sen jälkeen motivaatiovalmentaja purkaa profiilin tulokset kunkin kanssa henkilökohtaisesti luottamuksellisessa RMP-valmennuskeskustelussa (kesto 60 – 90 min).
  Motivaatiojohtamisen työpaja on kaikille osallistujille yhteinen, jossa harjoitellaan motiivien vaikutusta päivittäisjohtamiseen käytännössä.

  Vaihtoehto 2

  Jokainen osallistuja vastaa motivaatioprofiilin kyselyyn.
  Tämän jälkeen pidetään osallistujille yhteinen motivaatiojohtamisen työpaja, jossa käydään yhteisesti läpi motiiveja ja motivaatiojohtamista käytännössä.
  Kukin osallistuja saa lopuksi itselleen kirjallisen henkilökohtaisen motivaatioprofiilin.

  Anondon esimiesvalmennukset ovat innostavia ja osallistavia kokonaisuuksia, joista jää aina konkreettista kotiin viemisiksi arjen esimiestyön tueksi.

  Anondo toteuttaa esimiesvalmennuksia tarvittaessa verkostokumppaniensa kanssa, sillä asiakkaan toiveesta riippuen olemme toteuttaneet toimeksiantoja puolen päivän toteutuksesta usean kuukauden koulutusohjelmiin.

  Tiimin motivaatiovalmennus

  Tiimin motivaatiovalmennus hyödyntää vahvasti Reissin Motivaatioprofiilia. Tiimivalmennuksen avulla on mahdollista, että

  • jokainen tiimin jäsen tunnistaa paremmin omat perustarpeensa, tavoitteensa ja motiivinsa
  • tiimin jäsenet osaavat kommunikoida tärkeimmät motiivinsa muille
  • tärkeistä yhteistyöhön, roolijakoon, kommunikointiin, ristiriitojen ratkaisuun tai työsuorituksiin liittyvistä teemoista pystytään keskustelemaan avoimesti
 • Tiimivalmennuksessa jokainen tiimiläinen vastaa motivaatioprofiilin kyselyyn. Sen jälkeen motivaatiovalmentaja purkaa profiilin tulokset kunkin kanssa henkilökohtaisesti luottamuksellisessa RMP-valmennuskeskustelussa (kesto 60 – 90 min).

  Kaikkien tiimiläisten saatua henkilökohtaiset motivaatioprofiilinsa on aika pitää tiimivalmennus, jossa valmentajan johdolla on mahdollisuus pohtia tiimin yhteisiä motiiveja, niiden vaikutusta kommunikaatiolle, yhteistyölle ja tiimitavoitteiden saavuttamiselle. Tiimivalmennuksen osuus ja sen kesto suunnitellaan aina vastaamaan juuri teidän työyhteisönne tarpeita.

  Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä teidän tiimille sopiva valmennus.

  RMP Rekrytointi

  Pää pilvissä, mutta jalat vankasti maassa. Nyt on aika siirtää rekrytointi uudelle ulottuvuudelle - Motivaatioprofiilin avulla!
  Rekrytointiprosessi on tärkeä osa työnantajamielikuvaa ja siksi se kannattaa hoitaa laadukkaasti.

  Anondon Riikka Hovi on yhteistyössä työnohjaaja Tuija Laitakarin kanssa tuotteistanut RMP Rekrytointi -palvelun.

  Mitä lisäarvoa rekrytoivalle asiakasyritykselle on RMP Rekrytointi -palvelusta?

  • selkeästi määritelty ja rajattu rekrytointi-ilmoitus
  • tehtävänkuvaan soveltuvia ja motivoituneita työnhakijoita
  • hakemusten käsittely tehostuu
  • vähemmän virherekrytointeja
 • Annamme mielellämme lisätietoja RMP Rekrytoinnista:
  Riikka Hovi, puh. 045 129 1722
  Tuija Laitakari, puh. 050 566 7037