Pidetään huolta toisistamme – ja perehdytyksen laadukkuudesta
» » » Pidetään huolta toisistamme – ja perehdytyksen laadukkuudesta

Pidetään huolta toisistamme – ja perehdytyksen laadukkuudesta

Aihealue Esimiestyö, Yleinen | 0

Olen saanut läheltä seurata sellaista esimiestyöskentelyä, joka melkein lennätti minut pyrstölleni pöyristyksestä. Miksi, voi miksi tällaista tapahtuu?

Tapahtumat saivat alkunsa työtapaturmasta, joka sattui muutama viikko sitten työnsä aloittaneelle Antille. Antti leikkasi kahvilassa vahingossa sormeensa syvän haavan ja verta alkoi tulla ihan reippaasti. Antti oli työvuorossa esimiehensä kanssa ja ilmoitti heti tapahtuneesta esimiehelleen. Antti kysyi, pitäisikö hänen lähteä lääkäriin sitomaan haava, kun verentulo ei vain tyrehtynyt. Esimies vastasi, että hänkin käy luovuttamassa verta ja kerrallaan annetaan 4 desilitraa. Ei siis hätää.

Antti jatkoi haavan sitomista tiukemmalle, jotta verta ei valuisi ruokaa tehdessä ja asiakkaita palvellessa. Tätä varten hän piti pienen tauon työstä. Kymmenen minuutin tauon jälkeen esimies huikkasi Antille, että nyt pitäisi jo tulla pois sieltä säälitauolta.

Antti palasi palvelemaan asiakkaita. Haava vuoti edelleen aktiivisesti. Kahvilassa ei ollut mitään ensiapuvälineitä ja maalarinteippi niin huonosti toimii haavansidonnassa.

Esimiehen vuoro päättyi sinä iltana puoli tuntia ennen sulkemisaikaa ja esimies lähtikin ajallaan kotiin. Antti jäi yksin hoitamaan viimeisen puoli tuntia asiakkaita ja tekemään vielä sulkemiseen liittyvät työt ja lähti vasta sen jälkeen lääkäriin. Sormi vaati neljä tikkiä.

Tarinan kuuleminen tuntui minusta kurjalta monella tapaa. Ehkä sen takia, että itse pidän todella esimiestyöstä ja näen sen valtavan hienon mahdollisuuden saada henkilö kukoistamaan työssään. Ehkä juuri siksi en voi ymmärtää yllä kuvatun esimiehen toimintaa.

Perehdyttäminen on osa työturvallisuutta

Organisaatioilla ja meillä esimiehillä on jo lainkin velvoittamana velvollisuus perehdyttää uusi työntekijä työhönsä. Työturvallisuuteen ja toimintatapoihin liittyvä perehdytys on oleellisen tärkeä, jotta olisi mahdollisuus minimoida työtapaturmien tapahtuminen.

Työturvallisuuslaki 14 § 1 mom.
Työn­an­ta­jan on an­net­ta­va työn­te­ki­jäl­le riit­tä­vät tie­dot työ­pai­kan hait­ta- ja vaa­ra­te­ki­jöis­tä sekä huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että työn­te­ki­jän am­ma­til­li­nen osaa­mi­nen ja työ­ko­ke­mus huo­mi­oon ot­ta­en:

  1. työn­te­ki­jä pe­reh­dy­te­tään riit­tä­väs­ti työ­hön, työ­pai­kan työ­olo­suh­tei­siin, työ- ja tuo­tan­to­me­ne­tel­miin, työs­sä käy­tet­tä­viin työ­vä­li­nei­siin ja nii­den oi­ke­aan käyt­töön sekä tur­val­li­siin  työ­ta­poi­hin eri­tyi­ses­ti en­nen uu­den työn tai teh­tä­vän aloit­ta­mis­ta

Aina välillä kuitenkin työtapaturmia tapahtuu, vaikka perehdytys olisi ollut kuinka onnistunut tahansa. Olemmehan inhimillisiä ihmisiä ja virheitä työssä sattuu. Siinäkin kohtaa perehdytyksen tuomalla tiedolla on tärkeä merkitys. Miten toimin tilanteessa, kun olen satuttanut itseni? Kuinka toimin kahvilaympäristössä varmistaen hygienian? Kenelle ilmoitan tapahtuneesta? Mistä saan hoitoa?

Antti toimi tilanteessa ihan oikein. Hän jopa kysyi esimieheltään, miten tulisi toimia ja lähtisikö hän lääkäriin. Tässä kohtaa esimiehen velvollisuutena olisi ollut kertoa selkeät toimintaohjeet ja ohjata työntekijä saamaan lääkärin hoitoa.

Jokainen esimiehen teko tai tekemättä jättäminen rakentaa organisaatiokulttuuria

Minulle tässä tarinassa kaikkein kovin juttu on se, että esimiehellä ei ollut empatiakykyä työntekijäänsä kohtaan. Se näkyi monessa kohtaa: ei apua haavan sidontaan, hoputus pois tauolta, ei ohjausta lääkäriin, vähättelevät puheet tapahtuneeseen liittyen, tapaturman kokeneen työntekijän jättäminen yksin hoitamaan kahvilan sulkeminen ja iltatoimet.

Konkreettiset ohjeet ja toimintatavat voi esimiehenä opetella ja perehdyttää työntekijöilleen. Mutta asennetta ei missään koulutuksessa kouluteta. Eikä empatiakykyä.

Ammattitaitoisella esimiehellä on sekä tunne- että tilanneälykkyyttä. Klikkaa ja Twiittaa

Hyvällä esimiestaidolla on vahva vaikutus työyhteisön henkeen. Jokainen esimiehen teko tai tekemättä jättäminen rakentaa työyhteisön kulttuuria. Sitä, mikä on hyväksyttyä toimintaa ja miten toimimme erilaisissa tilanteissa. Esimiehellä on mahdollisuus näyttää omalla esimerkillään, mikä on oikea tapa toimia.

Itse en jättäisi tuntematontakaan auttamatta. Siksi en voi ymmärtää yhdenkään esimiehen välinpitämätöntä asennetta. Erityisesti tässä kevään korvilla, kun monet nuoret ovat hakeneet kesätöitä ja muutaman kuukauden kuluttua he innokkaina aloittavat uudet työnsä. Tällöin erityisesti nämä tuoreet työntekijät tarvitsevat esimiehensä ja koko työyhteisön tukea.

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeää, mutta todella tärkeää on myös se, etteivät perehdytyksen ohjeet pölyty mappiin, vaan ne elävät aitoina hyvinä käytäntöinä organisaation arjessa.

Välittäminen rakentaa työyhteisön ilmapiiriä. Klikkaa ja Twiittaa

Pidetään huoli toisistamme.